Yeşil enerji; gün ışığı, rüzgar, yağmur, gel-gitler, bitkiler, algler ve jeotermal ısı gibi doğal kaynaklardan elde edilen yenilenebilir bir enerji türüdür. Fosil yakıtlar ise bunun tam aksine gelişmesi milyonlarca yıl süren ve kullandıkça tükenen sınırlı bir enerji türüdür. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıtlar gibi çevreye zarar vermemektedir.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak adına Dünya’nın bir çok ülkesiyle birlikte  Avrupa Birliği’nde de önemli kararlar alınmış, yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakat’ı çerçevesinde 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfırlanarak ilk karbon nötr kıta olunması  hedeflenmiştir.

Yeşil Mutabakatın gerektirdiği dönüşüm ve ilave sera gazı azaltım hedeflerinin sanayi üzerinde yaratacağı etki karşısında AB “İklim Değişikliğiyle Mücadele”, “Temiz Enerji” “Yeni Sanayi Stratejisi”, “Tarladan Çatala Tarım”, “Döngüsel Ekonomi”, “Ekosistem ve  Biyoçeşitlilik” “Sıfır Kirlilik” vb. farklı alanların yanı sıra “Sınırda Karbon Düzenlemesi” nin tüm ihracatçı ülkelerde uygulanacağını belirtmiştir.

CTN Makina A.Ş. olarak kurduğumuz WHR-ORC(Waste Heat Recovery – Organic Rankine Cycle) tesisleri, Yeşil Enerji ve Karbon salınımını düşürmeye yönelik hizmet kapsamındadır.

CTN Yeşil Enerjinin neresinde?

Dünya sanayisinde atık ısıdan elektrik enerjisi üretim tesislerinde Organik Rankine Çevrimi sistemini içeren WHR tesislerini %85 yerlilik ile Endüstri 4.0’a uyumlu tesisleri tasarlayan ilk ve tek Türk şirketiyiz.

Sanayide enerji üretimi ve kullanımı AB’nin sera gazı emisyonunun %75’inden fazlasını oluşturmaktadır. Bu sebeple enerji verimliliğine önem verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

İlke edindiğimiz bu düşünce ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek adına CTN olarak yönümüzü yeşil enerji ve Endüstri 4.0’a çevirdik. Bu yüzden CTN firması olarak yer altı kaynaklarımızı kullanmadan mevcut atıkları değerlendirip fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak, çevre dostu tesisler üretmekteyiz. Tüm aşamalarda kaliteden ödün vermeden hızlı imalat gücümüzle tasarım ve mühendislik tecrübelerimizi birleştirerek tamamen entegre ve dijitalleşmiş tesislerle yeşil enerjiye hizmet vermekteyiz.

YEŞİL ENERJİ İLE YER ALDIĞIMIZ PROJELER

CTN GROUP;

2018 yılında SANKO Holding bünyesinde ÇİMKO Narlı (10.000 ton/gün klinker kapasiteli)tesisine sözleşme imzalayıp; 7 MW /h lik WHR- ORC sistemi (Atık Isıdan elektrik enerjisi üretim tesisi) 2019 yılında devreye almıştır. Bu tesis ile yılda 36.000.000

2019 yılında, SÖNMEZ Holding bünyesinde Adana- Yumurtalık serbest bölgesindeki Sönmez Çimento (6.000 ton/gün klinker kapasiteli) tesisine sözleşme imzalayıp; 8,3 MW /h lik WHR-ORC sistemi (Atık Isıdan elektrik enerjisi üretim tesisi) 2020 yılında devreye almıştır.

GES Projesi

Fabrikamıza kurduğumuz Güneş enerji sistemi ile yeşil enerjiden faydalanıyoruz. 11.000 m2 alana kurdurduğumuz 315 kWp gücünde güneş panelleri ile bir yılda 160 ton kömür kullanımından kaçınarak, karbon salınımımızı 400 ton azaltarak 23000 adet ağacı kurtarmayı hedefliyoruz.