CTN Group’ta insan kaynakları yönetiminin temel amaçları; değerlerimizi paylaşan doğru yeteneği CTN’ye kazandırmak, bilgi seviyesi ve deneyimi ile örnek gösterilen faaliyet alanında uzmanlaşmış çalışanlar yetiştirilmesine destek olmak, çalışanları için kariyer olanakları oluşturmak ve geliştirmektir.

CTN Group insan kaynakları politikasının odağında, faaliyetlerine en uygun nitelikli insan gücünü istihdam ederek; çalışanlarına yüksek motivasyon sağlayacak altyapıyı oluşturmak yer almaktadır.

Sürdürülebilir gelişim ve değişime önem veriyoruz.

Vizyonumuz çerçevesinde, çalışanlarımızın dünya vatandaşı olarak yetişmesini sağlayacak eğitim politikaları üzerinde çalışıyor; sürdürülebilir gelişimlerine yatırım yapıyoruz.

Fırsat eşitliği ve ayrım gösterilmeyen yaklaşımı benimsiyoruz.

Uygunluk ölçeğine göre yapılan değerlendirmeyle, pozisyonun gerekliliklerine uyan bireylere dil, din, ırk veya cinsiyete göre ayrımcılık yapmıyoruz.

Takım çalışması ve kürüm kültürüne bağlılığı savunuyoruz.

Çalışanlarımızın yalnızca bireysel başarılarıyla değil, ekip arkadaşlarının başarılarıyla da gurur duymasını sağlayacağı takım yapılarını kurmaya özen gösteriyoruz.

Çalışanlarımızın motivasyonunu düşünüyoruz.

Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate alarak, bağlılığı güçlendirici yaklaşımlarımızı sürekli güncelliyoruz.

Performans yönetimi ve değerlendirme sistemimiz için çalışıyoruz.

Şirket stratejilerimize göre iş hedefleri ve bireysel hedefler belirliyor, hedef ve yetkinlikler doğrultusunda performans değerlendirmesi yapıyoruz.

İnsan Kaynakları