CTN MAKİNA, kalkınma ve sanayileşme sürecinin kaçınılmaz gerekliliği olan endüstriyel ve sosyal yatırımlarda, müşterileri için tasarım aşamasından anahtar teslimine kadar komple çözümler sunar.

Bu hizmetleri verirken politikamız:

Sürdürülebilir büyüme için;

 • a) Hedef pazarlardaki müşteri beklentilerinin yerine getirilmesi yeterli değildir. Gelecekteki olası pazar ihtiyaçlarını öngörerek ürün portföyü ve kalitede müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak için çalışmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • b) Fark ve değer yaratan bir Dünya firması olmak,
 • c) Tüm prosesleri ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
 • d) Takım ruhu ile çalışanlarına Dünya çapında önemli bir firmanın bireyi olduğunu hissettirmek ve çalışan memnuniyetini ön planda tutmak,
 • e) Şirket çalışanlarımızın, sağlıklı bir çalışma ortamında; yetkin ve emniyetli bir şekilde imalat hedeflerimizin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalarına olanak sağlamak,
 • f) Şirket çalışanlarımızın, sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak, yürütülen faaliyetler esnasında oluşabilecek riskleri en alt düzeye indirerek personele ve üzerinde çalışılan ürünlere zarar gelmesini engellemek,
 • g) Sürekli risk değerlendirmeleri ve analizleri yaparak Kalite, Çevre ve İSG açısından olası tehditleri bertaraf etmek,
 • h) Faaliyetlerimizi oluşturan süreçleri tek tek tanımlayarak, bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri anlamak ve yönetmek,
 • i) Stratejik planlama ve sürekli iyileştirmeyi verimli bir şekilde harmanlamak. Böylece Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • j) Mevcut verilerin analizini doğru yöntemlerle yaparak, etkin karar verebilme yetisine sahip olmak,
 • k) Tedarikçilerimizi de şirketimizin kalite hedefleri doğrultusunda yönlendirmek ve belirlenmiş hedeflere ulaşması için tedarikçilerimize gereken desteği sağlamak,
 • l) Faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İSG kanun, mevzuat ve standartlarına uygun olarak kontrol altında tutarak gerçekleştirmek,
 • m) Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için İSG Yönetim Sistemi’ni sürekli etkinleştirmek,
 • n) Yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hükümlerin proseslerimizde eksiksiz uygulanmasını sağlamak,
 • o) Doğabilecek çevre etkilerinin uygunluğunu sağlamak, çevre kirlenmesini önlemek,
 • p) Yüksek kalitede üretim yaparken, çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir firma olmak,
 • q) CTN MAKİNA olarak Teknolojik Karbon Steel, Paslanmaz ve Çelik Konstrüksiyon üretim faaliyetlerimiz esnasında çevresel boyutlarımızın yarattığı etkileri düzeltici ve önleyici faaliyetler ile en düşük seviyede tutmak,
 • r) Öncelikle çalışma birimlerimizden başlayarak doğal çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmak,
 • s) Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek,
 • t) Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı, geri kazanım veya tekrar kullanım ile değerlendirmek,
 • u) Çevre performansının arttırılması için Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirmek,
 • v) Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak için GES projemiz ile elektrik enerjimizi kendimiz üretip yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak çevreye duyarlı ve örnek bir firma olmak,
 • w) Emniyet ve bilgi düzeyimizi sürekli iyileştirmek,
 • x) Kalite, Çevre ve İSG politikasının tüm çalışanlar ve ilgili taraflar tarafından anlaşılmasını ve kolay erişilmesini sağlamak.